02Ene

Quan decideixes transformar el teu vehicle en una furgoneta camper cal tenir en compte una sèrie d'aspectes. Ja us hem parlat dels canvis mínims que s'han de fer i avui volem explicar-vos quina documentació és necessària per a poder homologar aquest tipus de vehicles. Recorda que tot i així hauran de passar la ITV.

Documentació per homologar la furgoneta camper:

-Projecte tècnic: és un document on es detalla tota la reforma duta a terme i ha de ser signada per un tècnic titular. A més a més, aquest projecte ha de presentar-se a la marca del vehicle i aquesta ha d'aportar un informe de conformitat per part seva.

  • Informe de conformitat: aquest informe pot ser emès pel servei tècnic designat o pel mateix fabricant del vehicle.
  • Certificat Final d'obra: això haurà d'indicar que l'obra s'ha efectuat segons el que apareix al nostre projecte tècnic. Haurà d'aparèixer quin taller s'ha encarregat d'aquesta reforma i la data.
  • Certificat del taller: on s'efectua la reforma.
  • Certificat gas: un instal·lador de gas titulat serà l'encarregat de realitzar aquest certificat.
  • Certificat instal·lació elèctrica: haurem de comptar amb aquest certificat d'electricitat de 220V d'un electricista numerat.

Una vegada que s'hagi acabat la reforma és obligatori presentar la furgoneta camper a la ITV en un termini màxim de dues setmanes. S'haurà d'aportar tota la documentació anteriorment detallada. Què et pot contestar la ITV?

  • Que tot està correcte i es tramiti la targeta.
  • Si alguna cosa no està del tot bé, es donarà un termini inferior a dos mesos per a poder arreglar les deficiències del camper. Fins que això no succeeixi no podrà circular per la via pública. Només podrà circular quan s'hagi de traslladar el camper del taller a la ITV. Si en dos mesos no estan llestos els canvis es notificarà i es donarà de baixa el vehicle.
  • Si compta amb massa deficiències i és considerat com un vehicle no segur, s'haurà de traslladar amb una grua fins a la destinació i deixar-lo immobilitzat.